• +९१ ९९७५ ८३२८९९

श्री संजयशेठ चव्हाण

कार्याध्यक्ष यशोदीप गार्डन .

श्री दिनेशशेठ चव्हाण

कार्याध्यक्ष दिनेश उद्योग समूह.

सौ. आशाताई चव्हाण

संचालिका यशोदीप गार्डन.

ग्राहक अभिप्राय / टीप

मार्च १२ , २०१६ सचिन हिंगे

- आम्ही दिनेश डिजिटल सेवा वापर केल्यानंतर फार समाधानी आहेत. कि दिनेश डिजिटलने त्यांच्या ग्राहकांना दर्जेदार डीजे साउंड सिस्टीम आणि AC उच्च फ्लाइंग सिस्टीम व्हॅन सेवा दिली.

जून ०२, २०१६ बाबाजी वाळूंज

आम्ही लग्न कार्यासाठी यशोदीप गार्डन ची सेवा घेतली होती आणि आम्हाला विनयशील आणि योग्य प्रकारे सेवा दिनेश उद्योग समूहाच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पुरवली .

जून १५, २०१६ रामशेठ गावडे

दिनेश उद्योग समूह - आम्ही मागील काही महिन्यापासून दिनेश जाहिराती प्रदर्शानाकडून स्क्रीन जाहिरातीसाठी सेवा विकत घेत असून आम्हाला मुबलक फायदा त्यापासून झालेला आहे.

आम्हास आपला अभिप्राय पाठवा